Seria Świadectw Brata Ed Biskala nagrana w odcinkach wideo.

 

Od młodych lat Ed Byskal był świadkiem wielu cudownych dzieł Pańskich. Oglądaj i słuchaj jak Pastor Ed Byskal opisuje te wydarzenia w serii Prawdziwy Świadek. Poszczególne odcinki video opisują jego przeżycia z Panem i jego spotkania z Williamem Branhamem, kaznodzieją który był w centrum tych nadprzyrodzonych wydarzeń.

Od 1947 roku do czasu jego śmierci w 1965 roku, potężna usługa Williama Branhama była dobrze znana i uważana za nieporównywalną w historii ewangelicznych nabożeństw. Wpływ nadprzyrodzonej usługi tego jednego człowieka był odczuwalny nie tylko w Ameryce Północnej, ale również i na całym świecie.

Seria Prawdziwy Świadek pokazuje wiele niesamowitych przeżyć, świadka, który przebywał z kaznodzieją Branhamem i osobiście widział, w jak potężny sposób posługiwał się nim Bóg.